اندیشه مهدویت http://andisheh1.mihanblog.com 2020-08-07T04:17:42+01:00 text/html 2007-12-12T06:42:00+01:00 andisheh1.mihanblog.com محمد حسین تزویج مولاع وبی بی س http://andisheh1.mihanblog.com/post/41 <h1>به بهانه پیوند مهر و ماه</h1><p class="GImg" align="center"><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://gasemi.persiangig.com/gpics/ali.jpg&imgrefurl=http://mahmood57.persianblog.ir/1386_5_mahmood57_archive.html&h=338&w=450&sz=31&hl=fa&start=2&tbnid=VXBy0XFiWfwOPM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25AA%2B%25D8%25B9%25D9%2584%25DB%258C%2B%25D8%25B9%26imgsz%3Dsmall%257Cmedium%257Clarge%257Cxlarge%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfa%26sa%3DG"><img style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; WIDTH: 139px; BORDER-BOTTOM: 1px solid; HEIGHT: 116px" height="116" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:VXBy0XFiWfwOPM:http://gasemi.persiangig.com/gpics/ali.jpg" width="139" /></a><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://i17.tinypic.com/5yti5ja.jpg&imgrefurl=http://khanomfatemeh.blogfa.com/post-19.aspx&h=278&w=313&sz=43&hl=fa&start=17&tbnid=RiZv-2Uub14irM:&tbnh=104&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25AA%2B%25D8%25B2%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25A7%2B%25D8%25B3%26imgsz%3Dsmall%257Cmedium%257Clarge%257Cxlarge%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfa%26sa%3DG"><img style="BORDER-RIGHT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; WIDTH: 131px; BORDER-BOTTOM: 1px solid; HEIGHT: 116px" height="116" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:RiZv-2Uub14irM:http://i17.tinypic.com/5yti5ja.jpg" width="131" /></a></p><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://i17.tinypic.com/5yti5ja.jpg&imgrefurl=http://khanomfatemeh.blogfa.com/post-19.aspx&h=278&w=313&sz=43&hl=fa&start=17&tbnid=RiZv-2Uub14irM:&tbnh=104&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25AA%2B%25D8%25B2%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25A7%2B%25D8%25B3%26imgsz%3Dsmall%257Cmedium%257Clarge%257Cxlarge%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfa%26sa%3DG"></a><div class="GImg" align="right"><li><a href="http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/Miscellaneous/2007/12/12/55553.html#1">پیشنهاد به علی (ع)</a> </li></div><li><a href="http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/Miscellaneous/2007/12/12/55553.html#2">افكار خفته بیدار می شود</a> </li><li><a href="http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/Miscellaneous/2007/12/12/55553.html#3">توافق</a> </li><li><a href="http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/Miscellaneous/2007/12/12/55553.html#4">مذاكره عروسی</a> <p>ازدواج حضرت علی(ع) با حضرت فاطمه(ع) به فرمان خداوند، از امتیازاتی است که رسول اکرم(ص) بر آن مباهات می کرد. در این پیوند پر میمنت، فرشتگان آسمان در سرور و شادمانی، و بهشتیان به زینت و زیور آراسته شده بودند.</p><p>فاطمه زهرا علیهاالسلام دختر پیغمبر اكرم و از دوشیزگان ممتاز عصر خویش بود. پدر و مادرش از اصیل ترین و شریف ترین خانواده های قریش بودند. از حیث جمال ظاهری و كمالات معنوی و اخلاقی از پدر و مادر شریفش ارث می برد. و به عالیترین كمالات انسانی آراسته بود. </p><p>شخصیت و عظمت پیامبر اكرم روز به روز در انظار مردم بالا می رفت و قدرت و شوكت او زیادتر می شد به همین علت دختر عزیزش زهرا (علیها السلام) همواره مورد توجه بزرگان قریش و رجال با شخصیت و ثروتمند قرار داشت هر از چندگاه از او خواستگاری می كردند اما پیامبر با خواستگاران طوری رفتار می كرد كه می پنداشتند مورد غضب پیامبر قرار گرفته اند.</p><p>رسول خدا فاطمه را برای علی (علیه السلام) نگاه داشته بود و مایل بود از جانب او پیشنهاد شود. پیامبر از جانب خدا مأمور بود كه نور را با نور به ازدواج در آورد.</p><div class="GeneralSooTitr"><div class="SooTitrContent"><p>علی علیه السلام می فرماید: حدود یك ماه طول كشید و من خجالت می كشیدم با پیغمبر درباره فاطمه صحبت كنم، ولی گاهی كه خلوت می شد می فرمود: یا علی چه همسر نیكو و زیبائی نصیبت شد؟ بهترین زنان عالم را تزویج تو كردم.</p></div></div><p><a name="1">پیشنهاد به علی (ع):</a></p></li> text/html 2007-11-30T22:42:00+01:00 andisheh1.mihanblog.com محمد حسین علائم آخر الزمان از کلام مولای امیرالمو منین علی علیه السلام http://andisheh1.mihanblog.com/post/40 <p><strong><font color="#ff0000">علائم آخر الزمان ( ظهور آقا امام زمان (عج) )  از کلام امیر المومنین علی (ع)</font></strong></p><p><strong><font color="#ff0000">نهج البلاغه خطبه ۱۸۷ :</font></strong></p><blockquote dir="rtl" style="MARGIN-LEFT: 0px"><p align="justify"><strong><font color="#0033ff" size="3">هان ای مردم در آینده پشت کردن روزگار خوش، </font></strong></p><p align="justify"><strong><font color="#0033ff" size="3">و قطع شدن پیوندها و روی کار آمدن خردسالان را انتظار کشید،</font></strong></p><p align="justify"><strong><font color="#0033ff" size="3">و این روزگاری است که ضربات شمشیر بر مؤمن آسان تر از یافتن مال حلال است، </font></strong></p><p align="justify"><strong><font color="#0033ff" size="3">روزگاری که پاداش گیرنده از دهنده بیشتر است </font></strong></p><p align="justify"><strong><font color="#0033ff" size="3">و آن روزگاری که بی نوشیدن شراب مست می شوید، </font></strong></p><p align="justify"><strong><font color="#0033ff" size="3">با فراوانی نعمت ها بدون اجبار سوگند می  خورید</font></strong></p><p align="justify"><strong><font color="#0033ff" size="3">و نه از روی ناچاری دروغ می گویید و آن روزگاری است که بلاها شما را می گزد چونان گزیدن و زخم کردن دوش شتران از پالان! </font></strong></p><p align="justify"><strong><font color="#0033ff" size="3">آه! </font></strong></p><p align="justify"><strong><font color="#0033ff" size="3">آن رنج و اندوه چقدر طولانی و امید گشایش چقدر دور است!</font></strong></p></blockquote><p align="justify"><strong> </strong></p> text/html 2007-11-23T08:41:00+01:00 andisheh1.mihanblog.com محمد حسین السلا م علیک یا شمس الشموس انیس النفوس السلطان به ارض طوس http://andisheh1.mihanblog.com/post/39 <table dir="rtl" cellspacing="0" cols="2" cellpadding="3" width="550" align="center" border="0"><tbody><tr><td align="right"><strong><a href="http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/TheInfallibles/ImamReza/2007/11/21/53741.html"><font color="#4b6316">مورد حرم مقدس رضوی</font></a> </strong></td></tr><tr><td width="43"><img src="http://www.tebyan.net/image/small/1386/08/20071119133340361_m_reza86_icon2.jpg" /></td><td align="right"><strong> <a href="http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/TheInfallibles/ImamReza/2007/11/21/53733.html"><font color="#4b6316">تاریخچه کامل نقاره‎زنی</font></a> </strong></td></tr><tr><td width="43"><img src="http://www.tebyan.net/image/small/1386/08/20071119133340346_m_reza86_icon1.jpg" /></td><td align="right"><strong> <a href="http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/TheInfallibles/ImamReza/2007/11/21/53740.html"><font color="#4b6316">معیار شیعه بودن</font></a> </strong></td></tr><tr><td width="43"><img src="http://www.tebyan.net/image/small/1386/08/20071119133340361_m_reza86_icon2.jpg" /></td><td align="right"><strong> <a href="http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/TheInfallibles/ImamReza/2007/11/21/53803.html"><font color="#4b6316">نتایج زیارت حرم امام رضا علیه السلام</font></a> </strong></td></tr><tr><td width="43"><img src="http://www.tebyan.net/image/small/1386/08/20071119133340346_m_reza86_icon1.jpg" /></td><td align="right"><strong> <a href="http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/TheInfallibles/ImamReza/2007/11/21/53745.html"><font color="#4b6316">زیارت ثامن الحجج با پای پیاده</font></a> </strong></td></tr><tr><td width="43"><img src="http://www.tebyan.net/image/small/1386/08/20071119133340361_m_reza86_icon2.jpg" /></td><td align="right"><strong> <a href="http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/TheInfallibles/ImamReza/2007/11/21/53754.html"><font color="#4b6316">سیره علامه طباطبایی در زیارت امام رضا علیه السلام</font></a> </strong></td></tr><tr><td width="43"><img src="http://www.tebyan.net/image/small/1386/08/20071119133340346_m_reza86_icon1.jpg" /></td><td align="right"><strong> <a href="http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/TheInfallibles/ImamReza/2007/11/21/53780.html"><font color="#4b6316">تولد بهار</font></a> </strong></td></tr><tr><td width="43"><img src="http://www.tebyan.net/image/small/1386/08/20071119133340361_m_reza86_icon2.jpg" /></td><td align="right"><strong> <a href="http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/TheInfallibles/ImamReza/2007/11/21/53805.html"><font color="#4b6316">کعبه دل‎های دلدادگان</font></a> </strong></td></tr><tr><td width="43"><img src="http://www.tebyan.net/image/small/1386/08/20071119133340346_m_reza86_icon1.jpg" /></td><td align="right"><strong> <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=54009"><font color="#cc3300">از امام رضا بیاموزیم که ...</font></a> </strong></td></tr><tr><td width="43"><img src="http://www.tebyan.net/image/small/1386/08/20071119133340361_m_reza86_icon2.jpg" /></td><td align="right"><strong> <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=54011"><font color="#cc3300">پنج درس آموزنده از حضرت رضا علیه السلام در مبحث معیشت</font></a> </strong></td></tr><tr><td width="43"><img src="http://www.tebyan.net/image/small/1386/08/20071119133340346_m_reza86_icon1.jpg" /></td><td align="right"><strong> <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=54012"><font color="#cc3300">اخلاق اجتماعی امام رضا علیه السلام</font></a> </strong></td></tr><tr><td width="43"><img src="http://www.tebyan.net/image/small/1386/08/20071119133340361_m_reza86_icon2.jpg" /></td><td align="right"><strong> <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=54014"><font color="#cc3300">دریای کرامت</font></a> </strong></td></tr><tr><td width="43"><img src="http://www.tebyan.net/image/small/1386/08/20071119133340346_m_reza86_icon1.jpg" /></td><td align="right"><strong> <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=54015"><font color="#cc3300">زمزمه احساس</font></a> </strong></td></tr><tr><td width="43"><img src="http://www.tebyan.net/image/small/1386/08/20071119133340361_m_reza86_icon2.jpg" /></td><td align="right"><strong> <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=54006"><font color="#4b6316">امام رضا (ع) از شیعیان چه می‎خواهد؟ (سخنرانی حجة الاسلام شهاب مرادی/ سال 85)</font></a> </strong></td></tr><tr><td width="43"><img src="http://www.tebyan.net/image/small/1386/08/20071119133340346_m_reza86_icon1.jpg" /></td><td align="right"><strong> <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=54007"><font color="#4b6316">نغمه عشق (مولودیه)</font></a> </strong></td></tr><tr><td width="43"><img src="http://www.tebyan.net/image/small/1386/08/20071119133340361_m_reza86_icon2.jpg" /></td><td align="right"><strong> <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=19673&parentid=1815&language=1"><font color="#4b6316">کتابخانه امام رضا علیه السلام</font></a> </strong></td></tr><tr><td width="43"><img src="http://www.tebyan.net/image/small/1386/08/20071119133340346_m_reza86_icon1.jpg" /></td><td align="right"><strong> <a href="http://tebyan-zn.ir/papers/subpapers.aspx?id=208&category=CF"><font color="#4b6316">ویژه نامه ولادت امام رضا (ع) در تبیان زنجان</font></a> </strong></td></tr><tr><td width="43"><img src="http://www.tebyan.net/image/small/1386/08/20071119133340361_m_reza86_icon2.jpg" /></td><td align="right"><strong> <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=54079"><font color="#4b6316">تصاویر ویژه</font></a> </strong></td></tr><tr><td width="43"><img src="http://www.tebyan.net/image/small/1386/08/20071119133340346_m_reza86_icon1.jpg" /></td><td align="right"><strong> <a href="http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=54016"><font color="#4b6316">Screensaver</font></a> </strong></td></tr></tbody></table> text/html 2007-11-15T21:41:00+01:00 andisheh1.mihanblog.com محمد حسین سلام آل یاسین http://andisheh1.mihanblog.com/post/38 <p align="center"><img src="http://nangestan.persiangig.com/image/Mahdi.jpg" /></p> text/html 2007-10-19T04:40:00+01:00 andisheh1.mihanblog.com محمد حسین برای تعجیل درفرج آقا ونابودی وهابیت بدعای مولا وظهور روز انتقام صلوات http://andisheh1.mihanblog.com/post/36 <strong>فرا رسیدن هشتم شوال(شنبه) سالگرد تخریب وحشیانه قبور ائمه بقیع ( ع ) به دست وهابیون خائن را به تمامی دوستداران خاندان رسالت تسلیت عرض مینمایم . آری روزی ائمه مظلوم بقیع را حرمی بودساده ببینید که بدستان خلیفه پرستان ملعون که هم خودش ملعون است هم پیروانش تخریب شد که خودشان اعلام کرده بودند آخرین آرزویمان دیدن با خاک یکسان شدن حرم پیامبر میباشد.علی لعنت ا... علی القوم الظالمین<br /><br /></strong><div align="center"><strong><img src="http://albaqeea.com/baqee_photos/images/14.jpg" border="0" /></strong></div><p align="right"><br /><font color="#2e8b57"><strong>یه روز میاد شیعه برات حرم میسازه </strong></font></p><font color="#2e8b57"><strong><p align="left"><br />حرم برای تو شه كرم میسازه</p><div align="center"><img src="http://www.sharemation.com/donkishoot/Baqi.jpg" border="0" /></div><!-- / message --><!-- sig --></strong></font><br /><br /> text/html 2007-10-12T00:40:00+01:00 andisheh1.mihanblog.com محمد حسین طلوع خورشید از مغرب http://andisheh1.mihanblog.com/post/35 <table style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-COLLAPSE: collapse" height="71" cellpadding="0" width="550" border="0"><tbody><tr><td style="BACKGROUND-IMAGE: url(http://www.blogfa.com/layouts/mblue/centerc.gif); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x" width="100%" height="22"></td><td width="7" height="22"><img height="22" src="http://www.blogfa.com/layouts/mblue/leftc.gif" width="7" border="0" /></td></tr><tr><td style="BORDER-RIGHT: #b1c3ed 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #b1c3ed 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 9pt; PADDING-BOTTOM: 5px; BORDER-LEFT: #b1c3ed 1px solid; COLOR: #000000; PADDING-TOP: 5px; FONT-FAMILY: Tahoma; BACKGROUND-COLOR: #ffffff" valign="top" colspan="3"><div class="postbody"><font size="2"><p align="justify">طلوع خورشید از مغرب آنچه در زبانها متعارف است همین است و اما آنچه در عبارت حدیث است </p></font><font face="Tahoma" size="2">(</font><font size="2">و طلوع الشمس من مغربها </font><font face="Tahoma" size="2">) </font><font size="2">یعنی طلوع خورشید از مغرب خود و این معنائیست مجمل و مراد معلوم نیست كه چگونه از مغرب خود طلوع كند </font><font face="Tahoma" size="2">. </font><font size="2">مناسب متعارف اینست كه گفته شود </font><font face="Tahoma" size="2">(</font><font size="2">و طلوع الشمس من المغرب </font><font face="Tahoma" size="2">) </font><font size="2">آنوقت ظاهر اینست كه خورشید از مغرب طلوع كند</font><font face="Tahoma" size="2">.</font><font size="2"><p align="justify">علی كل حال این عبارت از امیرالمؤمنین</p><p align="justify" /></font><font face="Tahoma" size="2">(</font><font size="2">ع</font><font face="Tahoma" size="2">)</font><font size="2">نقل شده كه بعد از ذكر دجال فرمود سپس دابة الارض سر خود را بلند كند از بین خافقین به اذن خدا بعد از طلوع خورشید از مغرب خود و حضرت باقر </font><font face="Tahoma" size="2">(</font><font size="2">ع</font><font face="Tahoma" size="2">) </font><font size="2">فرمود </font><font face="Tahoma" size="2">:</font><font size="2">خداوند آیاتی در آخرالزمان نشان خواهد داد دابة الارض و دجال و نزول عیسی بن مریم و طلوع خورشید از مغرب خود </font><font face="Tahoma" size="2">. </font><font size="2">اگر صرفا همین دو روایت بود می گفتم مراد از طلوع خورشید از مغرب خود ،حضرت مهدی است </font><font face="Tahoma" size="2">. </font><font size="2">ولی حدیث دیگری از امیرالمؤمنین</font><font face="Tahoma" size="2">(</font><font size="2">ع</font><font face="Tahoma" size="2">) </font><font size="2">از پیغمبر </font><font face="Tahoma" size="2">(</font><font size="2">ص</font><font face="Tahoma" size="2">) </font><font size="2">فرمود </font><font face="Tahoma" size="2">:</font><font size="2">پیش از ساعت ده چیز است پس فرمود و خروج قائم و طلوع خورشید از مغرب خود </font><font face="Tahoma" size="2">.</font><font size="2">پس معلوم نیست كه از علامات قیامت است یا از علائم قیام</font><font face="Tahoma" size="2">.</font><font color="#00007f" size="2"><p align="justify">برگرفته از كتاب مهدی منتظر، نوشته مرحوم جواد خراسانی ، ص </p></font><font face="Tahoma" color="#00007f" size="2">122</font></div></td></tr></tbody></table> text/html 2007-10-05T00:40:00+01:00 andisheh1.mihanblog.com محمد حسین بستن پل در بغداد در محله کرخ http://andisheh1.mihanblog.com/post/34 <font size="2"> </font><p align="justify">در ملاحم و فتن از امیرالمؤمنین<font face="Tahoma" size="2">(</font><font size="2">ع</font><font face="Tahoma" size="2">) </font><font size="2">در علامت بلای سوم بغداد فرمود</font><font face="Tahoma" size="2">:</font><b><font size="2"><p align="justify">اذا عقد الجسر بارضها و طلعت النجوم ذات الذوانب من المشرق هنالك یقتل علی جسرها كتائب</p></font><font face="Tahoma" size="2">(</font><font size="2">پل</font><font face="Tahoma" size="2">) </font><font size="2">بسته شود و ستارگان دنباله دار از مشرق طلوع كند و در آن وقت كتیبه هایی از لشكر بر جسر او كشته شود</font><font face="Tahoma" size="2">.</font><font size="2"><p align="justify">پس اگر مراد از عقد جسر كشیدن جسر باشد امریست واقع شده و گذشته، چنانكه پیش گفته شد و گویا رضی الدین برادر علامه حلی همین معنا را فهمیده كه در كتاب </p><p align="justify" /></font><font face="Tahoma" size="2">&quot;</font><font size="2">عدد</font><font face="Tahoma" size="2">&quot; </font><font size="2">گفته</font><font face="Tahoma" size="2">: &quot;</font><font size="2">و مد الجسر مما یلی الكرخ</font><font face="Tahoma" size="2">&quot; </font><font size="2">و آن را در حساب گذشته ها و واقع شده ها ذكر كرده </font><font face="Tahoma" size="2">. </font><font size="2">ولی شیخ مفید در ارشاد به همان عقد تعبیر كرده فرموده</font><font face="Tahoma" size="2">:&quot;</font><font size="2">و عقد الجسر مما یلی الكرخ</font><font face="Tahoma" size="2">&quot; </font><font size="2">و اما اگر به معنی بنای جسر باشد پس این امر به تازگی واقع شده، در زمان ما جسر ثابت و محكم ساخته اند</font><font face="Tahoma" size="2">.<b>-1</b> </font><font size="2"><p align="justify">در دوران خلافت بنی عباس مردم از یك یا دو پل برای عبور از دو طرف دجله استفاده می كردند لكن امروز چندین پل زده شده است كه برخی روبروی كرخ است و برخی روبروی رصافه</p></font><font face="Tahoma" size="2">.</font><font size="2"><p align="justify">ما نتوانستیم بفهمیم اولین پل به سمت كرخ در جه سالی زده شده و از طرف چه كسی بوده است و چندان اهمیتی در بحث ما ندارد</p></font><font face="Tahoma" size="2">.<b>-2</b></font><font face="Tahoma" color="#00007f" size="2"><p align="justify" /></font><font color="#00007f" size="2"><p align="justify">۱- برگرفته از كتاب </p><p align="justify">2- </p></font><font face="Tahoma" color="#00007f" size="2">&quot;</font><font color="#00007f" size="2">مهدی منتظر</font><font face="Tahoma" color="#00007f" size="2">&quot;</font><font color="#00007f" size="2">،تالیف حاج شیخ محمد جواد خراسانی،ص </font><font face="Tahoma" color="#00007f" size="2">134</font><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><font color="#00007f" size="2">بر گرفته از كتاب </font><font color="#00007f" size="2">&quot;</font><font color="#00007f" size="2">تاریخ غیبت كبری</font><font color="#00007f" size="2">&quot; </font><font color="#00007f" size="2">نوشته</font><font color="#00007f" size="2">:&quot;</font><font color="#00007f" size="2">سید محمد صدر</font><font color="#00007f" size="2">&quot; </font><font color="#00007f" size="2">ترجمه</font><font color="#00007f" size="2">:&quot;</font><font color="#00007f" size="2">دكتر سید حسن افتخار زاده</font><font color="#00007f" size="2">&quot;</font><font color="#00007f" size="2">ص </font></font><font color="#00007f" size="2"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">590</font></font></b><p align="justify">هرگاه در زمین بغداد جسر </p></p> text/html 2007-10-01T01:40:00+01:00 andisheh1.mihanblog.com محمد حسین پیامبرص فرمود علی ع رابانام امیرالمومنین بخوانید http://andisheh1.mihanblog.com/post/33 <table dir="ltr" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" border="0"><tbody><tr><td width="261"><p><b><a href="index.aspx?pid=24771">در مورد شب قدر چه می دانیم ؟</a></b></p></td><td width="14"><div class="gimg"></div></td><td width="264"><p><b><a href="index.aspx?pid=24723">آیات نازله در وصف علی علیه السلام (1)</a></b></p></td><td width="11"><div class="gimg"></div></td></tr><tr><td width="261"><p><b><a href="index.aspx?pid=24775">نوای غم</a></b></p></td><td width="14"><div class="gimg"></div></td><td width="264"><p><b><a href="index.aspx?pid=24724">آیات نازله در وصف علی علیه السلام (2)</a></b></p></td><td width="11"><div class="gimg"></div></td></tr><tr><td width="261"><p><b><a href="index.aspx?pid=24772">تصاویر ویژه</a></b></p></td><td width="14"><div class="gimg"></div></td><td width="264"><p><b><a href="index.aspx?pid=24776">شناخت ابعاد وجودی امیرالمومنین علیه السلام</a></b></p></td><td width="11"><div class="gimg"></div></td></tr><tr><td width="261"><p><b><a href="index.aspx?pid=24773">تصاویر ویژه متحرك</a></b></p></td><td width="14"><div class="gimg"></div></td><td width="264"><p><b><a href="index.aspx?pid=24717">آخرین نماز اولین نمازگزار</a></b></p></td><td width="11"><div class="gimg"></div></td></tr><tr><td width="261"><p><b><a href="index.aspx?pid=24774">screensaver</a></b></p></td><td width="14"><div class="gimg"></div></td><td width="264"><p><b><a href="index.aspx?pid=24718">ماجرای شهادت علی علیه السلام</a></b></p></td><td width="11"><div class="gimg"></div></td></tr><tr><td width="261"><p><b><a href="index.aspx?pid=24777">ویژه نامه های گذشته</a></b> </p><p /></td><td width="14"><div class="gimg"></div></td><td width="264"><p><b><a href="index.aspx?pid=24737">كتاب شناسی نهج البلاغه</a></b></p></td><td width="11"><div class="gimg"></div></td></tr><tr><td width="261"></td><td width="14"></td><td width="264"><p><b><a href="index.aspx?pid=24716">لوح فشرده امام علی علیه السلام</a></b></p></td><td width="11"><div class="gimg"></div></td></tr></tbody></table> text/html 2007-09-27T01:39:00+01:00 andisheh1.mihanblog.com محمد حسین روز مشرکه همه سینه زن یار خودند...بیرق یاحسن ع آنروز سردسته ماست http://andisheh1.mihanblog.com/post/32 <p>بنگر به مرتضی ع که دراین ماه روزه را </p><p>                                                          بابوسه از لب حسن ع افطار میکند</p> text/html 2007-09-25T04:39:00+01:00 andisheh1.mihanblog.com محمد حسین خسف http://andisheh1.mihanblog.com/post/31 <font size="2"> </font><p align="justify">خسف در لغت یعنی فرو رفتن به زمین و به طور كلی در بسیاری از نقاط خواهد بود<font face="Tahoma" size="2">. </font><font size="2">ولی بعضی از نقاط بالخصوص اسم برده شده و بسیاری از آنها پیش از ظهور و برخی مقارن با ظهور و یا بعد از آن است اما همه را یكجا ذكر می كنیم</font><font face="Tahoma" size="2">:</font><font face="Times New Roman" size="2">حضرت رسول در حكایت شب معراج بعد از ذكر فتنه ها و فسادها فرمود</font><font face="Tahoma" size="2">:</font><font size="2"><p align="justify">در آن هنگام سه خسف خواهد شد</p></font><font face="Tahoma" size="2">. </font><font size="2">خسفی در مشرق و خسفی در مغرب و خسفی در جزیرةالعرب</font><font face="Tahoma" size="2">. </font><font size="2">و امیرالمؤمنین</font><font face="Tahoma" size="2">(</font><font size="2">ع</font><font face="Tahoma" size="2">) </font><font size="2">نیز از آن حضرت فرمود</font><font face="Tahoma" size="2">: </font><font size="2">پیش از ساعت ناچار است از چهار چیز از جمله سه خسف را فرمود</font><font face="Tahoma" size="2">.</font><b><font size="2"><p align="justify">خسف جابیه و قریه ای دیگر از قرای دمشق</p></font><font face="Tahoma" size="2">(</font><font size="2">ع</font><font face="Tahoma" size="2">) </font><font size="2">به جابر فرمود</font><font face="Tahoma" size="2">: </font><font size="2">دست و پا حركت مده تا علاماتی را كه ذكر می كنم ببینی، از جمله خسف قریه ای از قرای دمشق كه او را جابیه نامند و امیرالمؤمنین</font><font face="Tahoma" size="2">(</font><font size="2">ع</font><font face="Tahoma" size="2">) </font><font size="2">فرمود</font><font face="Tahoma" size="2">: </font><font size="2">وقتیكه بیرقهای زرد با مادیونهای قرمز وارد شام شدند، منتظر خسفی باشید در قریه ای از قرای شام كه او را </font><font face="Tahoma" size="2">&quot;</font><font size="2">حرستا</font><font face="Tahoma" size="2">&quot; </font><font size="2">گویند، سپس منتظر فرزند جگرخوار یعنی سفیانی باشید </font><font face="Tahoma" size="2">. </font><font size="2">اما در ضبط نام این قریه گویا دقت كامل نشده ، زیرا كه نسخه ها مختلف است</font><font face="Tahoma" size="2">. </font><font size="2">بعضی خرسا و بعضی خرشا و بعضی حرستا و بعضی خرسنا و بعضی مرمرسی ضبط كرده اند</font><font face="Tahoma" size="2">.</font><b><font size="2"><p align="justify">خسف یا خرابی در مسجد جامع دمشق</p></font><font face="Tahoma" size="2">: </font><font size="2">و خسفی واقع شود در طرف غربی مسجد دمشق و نیز عمار یاسر گفت</font><font face="Tahoma" size="2">: </font><font size="2">دیوار مسجد دمشق خراب شود </font><font face="Tahoma" size="2">. </font><font size="2">و حضرت باقر </font><font face="Tahoma" size="2">(</font><font size="2">ع</font><font face="Tahoma" size="2">) </font><font size="2">فرمود</font><font face="Tahoma" size="2">: </font><font size="2">قسمتی از مسجد دمشق ساقط شود</font><font face="Tahoma" size="2">.</font><b><font size="2"><p align="justify">خسفی در بلاد جبل</p></font><font face="Tahoma" size="2">. </font><font size="2">عبدالله بن سنان به حضرت صادق</font><font face="Tahoma" size="2">(</font><font size="2">ع</font><font face="Tahoma" size="2">) </font><font size="2">عرض كرد</font><font face="Tahoma" size="2">: </font><font size="2">بلاد جبل كجاست كه بر ما روایت شده كه چون امر بر شما برگردد بعضی از آن خسف خواهد شد ؟ فرمود</font><font face="Tahoma" size="2">: </font><font size="2">در بلاد جبل موضعیست كه بحر گویند و به قم نامیده می شود</font><font face="Tahoma" size="2">. </font><font size="2">او معدن شیعیان ماست</font><font face="Tahoma" size="2">. </font><font size="2">یعنی آنجا خسف نخواهد شد</font><font face="Tahoma" size="2">.</font><b><font size="2"><p align="justify">خسفی در بصره</p></font><font face="Tahoma" size="2">(</font><font size="2">ع</font><font face="Tahoma" size="2">) </font><font size="2">فرمود</font><font face="Tahoma" size="2">: </font><font size="2">پیش از قیام قائم </font><font face="Tahoma" size="2">(</font><font size="2">ع</font><font face="Tahoma" size="2">) </font><font size="2">از جهت زجر بردن مردم از معاصی آتشی در آسمان ظاهر خواهد شد و سرخی كه آسمان را بپوشاند و خسفی در بصره و خونهایی كه در وی ریخته شود و خانه ها خراب شود و فنایی كه در اهلش افتد</font><font face="Tahoma" size="2">. </font><b><font size="2"><p align="justify">خسف بیداء</p></font><font face="Tahoma" size="2">(</font><font size="2">عج</font><font face="Tahoma" size="2">) </font><font size="2">به مكه حركت می كند و چون به این وادی برسند، در آنجا همه لشكر به جز دو یا سه نفر خسف خواهند شد </font><font face="Tahoma" size="2">.</font><font size="2">چنانكه تفصیلش خواهد آمد ان شاء الله</font><font face="Tahoma" size="2">.</font><font color="#00007f" size="2"><p align="justify">برگرفته از كتاب </p></font><font face="Tahoma" color="#00007f" size="2">&quot;</font><font color="#00007f" size="2">مهدی منتظر</font><font face="Tahoma" color="#00007f" size="2">&quot;</font><font color="#00007f" size="2">،تالیف حاج شیخ محمد جواد خراسانی</font></b><p align="justify">بیداء وادی است چهار فرسخ دور از مدینه در طریق مكه و دنباله او دراز است و مقصود از خسف بیداء آنستكه لشكر سفیانی پس از قتل و غارت در مدینه در تعقیب حضرت مهدی </p><p align="justify" /></b><p align="justify">حضرت صادق </p></b><p align="justify">بلاد جبل، قم و قزوین و همدان و كردستان و كرمانشاه است</p></b><p align="justify">عمار یاسر گفت</p></b><p align="justify">حضرت باقر </p></p><p align="justify"></p> text/html 2007-09-16T00:39:00+01:00 andisheh1.mihanblog.com محمد حسین حوادث آخرالزمان از کلام شیخ مفید http://andisheh1.mihanblog.com/post/30 <div class="postbody"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 27pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">شیخ مفید در كتاب &quot;ارشاد&quot; می فرماید:روایاتی بما رسیده است كه متضمن ذكر علامات امام زمان و ظهور قائم است ،و مشتمل بر حوادثی است كه پیش از آمدنش واقع می شود و هم آیات و علائمی خواهد بود از جمله:</span></p><p><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></span></p></div> text/html 2007-09-15T01:39:00+01:00 andisheh1.mihanblog.com محمد حسین ۱طلوع خورشید از مغرب http://andisheh1.mihanblog.com/post/29 <div class="postbody"><font size="2"><p align="justify">طلوع خورشید از مغرب آنچه در زبانها متعارف است همین است و اما آنچه در عبارت حدیث است </p></font><font face="Tahoma" size="2">(</font><font size="2">و طلوع الشمس من مغربها </font><font face="Tahoma" size="2">) </font><font size="2">یعنی طلوع خورشید از مغرب خود و این معنائیست مجمل و مراد معلوم نیست كه چگونه از مغرب خود طلوع كند </font><font face="Tahoma" size="2">. </font><font size="2">مناسب متعارف اینست كه گفته شود </font><font face="Tahoma" size="2">(</font><font size="2">و طلوع الشمس من المغرب </font><font face="Tahoma" size="2">) </font><font size="2">آنوقت ظاهر اینست كه خورشید از مغرب طلوع كند</font><font face="Tahoma" size="2">.<font face="Tahoma" color="#00007f" size="2"></font></font><font face="Tahoma" color="#00007f" size="2"></font></div> text/html 2007-09-15T00:39:00+01:00 andisheh1.mihanblog.com محمد حسین سلام بر روزه داران http://andisheh1.mihanblog.com/post/28 <p>تازه از راه رسیدم واز امروزم به تازگی دراین وبلاگ نورانی به مدد مولا فعالیت خواهم کرد به نام+++محمد حسین+++</p><p>آخر الزمان تغییر شرایط تعویض عقاید برگشت بعضی از اعتقاده تاآنجایی که وقتی آقای ما ظهور میکند بعضی خواهند گفت او دین جدیدی آورده است......</p> text/html 2007-09-11T08:39:00+01:00 andisheh1.mihanblog.com جعفر ف س ساینتولوژی، فرقه بحث برانگیز غربی (+فیلم) http://andisheh1.mihanblog.com/post/27 <table class="contentpaneopen"><tbody><tr><td></td></tr><tr><td valign="top" colspan="2"><div align="justify"><font size="2"><img alt=" " hspace="10" src="http://mouood.org/images/news2/scientology.jpg" align="left" vspace="10" border="1" />كلیسای ساینتولوژی دائما هنرپیشگان و افراد معروف، بخصوص بازیگران هالیوود را جذب كرده است. در میان چهره‌های معروف كسانی چون جان تراولتا، كاترین بل، تام كروز، جانسون لی و همچنین جیمز پكر كه ثروتمندترین مرد استرالیا است به چشم می‌خورند.</font></div></td></tr></tbody></table> text/html 2007-09-11T08:39:00+01:00 andisheh1.mihanblog.com جعفر ف س رجعت http://andisheh1.mihanblog.com/post/25 <table class="contentpaneopen"><tbody><tr><td></td></tr><tr><td valign="top" colspan="2"><div align="justify"><img height="75" alt=" " hspace="10" src="http://mouood.org/images/news2/flower44.jpg" width="100" align="left" vspace="10" border="1" /><font size="2">خداوند گروهی از اموات را به همان صورتی كه در گذشته بودند، به دنیا برمی‌گرداند، و گروهی را عزیز و گروهی دیگر را ذلیل می‌كند و اهل حق را بر اهل باطل غلبه و نصرت داده، مظلومان را بر ظالمان و ستمگران غلبه می‌دهد، این واقعه هنگام ظهور مهدی آل محمد، علیهم‌السلام، رخ خواهد داد.</font></div></td></tr></tbody></table>